කපුරු මල්

$0.00

 • LKR: 225.00₨
 • AED: 4.13د.إ
 • AUD: $0.00
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.00
 • EUR: €0.00
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

කහ  අරලියා
රතු අරලියා
 සුදු අරලියා
ජපන් අරලියා

Compare
  Ask a Question
SKU: 21772 Category:

ගොම
 පස්
වැලි
 කොහුබත්

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

Gampaha – ගම්පහ, Colombo – කොළඹ

Free Delivery - නොමිලේ බෙදාහැරීම

100 Km-100 කි.මී., 200 Km-200 කි.මී.

Price - මිළ

Local Retail Price – දේශීය සිල්ලර මිළ, Local Wholesale Price – දේශීය තොග මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

All Seize – සියලු ප්‍රමාණ

Be the first to review “කපුරු මල්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu