මාළු බනිස්

$0.00

 • LKR: 30.00₨
 • AED: 0.55د.إ
 • AUD: $0.00
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.00
 • EUR: €0.00
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

 •      පොඩි මාළු පාන්
 •      ලොකු මාළු පාන්
Item will be shipped in 1-2 business days
Compare
  Ask a Question   Chat Now

අපේ බේකරියේ මාළු පාන් විකිණුමට ඇත
දර පෝරණු මාළු පාන් ඇත දවසකට 1000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ
තොග  සිල්ලර වශයෙන් විකිනීමට ඇත  
දුරකථන අංකය0712233854

Additional information

Free Delivery - නොමිලේ බෙදාහැරීම

10 Km-10 කි.මී.

Price - මිළ

Local Retail Price – දේශීය සිල්ලර මිළ, Local Wholesale Price – දේශීය තොග මිළ

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

Western Province – බස්නාහිර පළාත

Seize - ප්‍රමාණය

Large – ලොකු, Medium – මධ්‍යම, Small – කුඩා

Be the first to review “මාළු බනිස්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

We export all countries through international couriers.

Refund Policy

Refund apply 7 days of product delivery

Cancellation / Return / Exchange Policy

Cancellation must be informed in advance before 10 days.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad