සමාජ සුභසාධන


අපගේ සමාජ ව්‍යාපෘති අරමුණු යටතේ දුප්පත්කමින් පෙළෙන ජනතාවට වැඩි අවස්ථාවන් ලබා දීමට අපි කැමැත්තෙමු. විවිධාකාරයෙන් ශක්තිමත්ව සිටීමට අප ඔබට උදව් කරන අතර අපගේ ප්‍රජා ඉලක්කය වන්නේ සමස්තයක් ලෙස සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන අතරම තිරසාර සමාජ සංවර්ධනයට උපකාර කිරීමයි.

අප සහය විය හැකි ආකාරය;

 • ඔබට තනිව නැගිටීම සදහා අපට රැකියාවක් නිර්මාණය කළ හැකිය.
 • ඔබගේ පවතින ව්‍යාපාරයෙන් වැඩි ලාභයක් ලබා ගැනීමට අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය.
 • මූල්‍ය දුෂ්කරතා මඟහරවා ගැනීම සඳහා අපට ඔබට මූල්‍ය උපදෙස් ලබා දිය හැකිය.
 • ඔබගේ දුෂ්කරතා සඳහා අපට දේශීය හා විදේශීය අනුග්‍රාහකයින් සොයා ගැනීම තුළින්.
 • ඔබගේ අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා අපි මූල්‍ය හෝ වෙනත් ආධාර ලබා දිය හැකිය.
 • ඔබේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීම සඳහා, ලොව පුරා අපනයනය කිරීමට අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය.
 • අපට නොමිලේ පරිවර්තන සේවාවක් ලබා දිය හැකිය.
 • ඔබගේ නිෂ්පාදන අපගේ ජාලයෙන් නොමිලේ ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය.

සුදුසුකම් ලැබිය හැක්කේ කාටද?

 • අනාගතය ජයගැනීමට රැකියාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් කරගැනීමට වෙහෙසීමට උනන්දුවක් ඇති පුද්ගලයන්.
 • ඔබ අවංක, අනුන්ගේ දේවල් හොරකම් නොකරන, ලද දෙයින් සෑහීමකට පත්වන අයකු විය යුතුය.
 • පවුලක, ප්‍රධාන ආදායම් උපයන්නා දරුණු රෝගයකින් පෙළේ නම්.
 • අවම වශයෙන් දිනකට එක් ආහාර වේලාවක් වත් සොයා ගැනීමට අපහසු පව්ල්.
 • මව, පියා හෝ දෙමාපියන් විසින් අතහැර දැමූ පවුල් ඒකකයක්.
 • පවුලේ මාසික අදායම රුපියල් 10 000 අඩුනම්.
 • වෙනත් සමාජ හා මූල්‍ය සාධක.

අපි කොහොමද කරන්නේ

 • තෝරාගත් අයදුම් පත් වෙනුවන් අපගේ ආයතනික සාමාජිකයකු ඔබේ ස්ථානයට පැමිණ අවශ්‍ය තොරතුරු සහ ඡායාරූප ලබා ගනී.
 • ඔබගේ සාර්ථකත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අප ඔබව අපගේ පද්ධතියට යොමු කරනු ලබයි; ඔබ අප හා සම්බන්ධ වීමෙන් පසු ඔබගේ නවතම තත්වය අපට ලබා දිය යුතුය.
 • ඔබ සාර්ථක වූ පසු අප ඔබව නිදහස් කරන අතර අපගේ ඉලක්කය පුද්ගලයෙකුට හෝ පවුලකට වසර 2 ක් සදහා අප ඔබට සහය දෙන්නෙමු.
 • දැනුවත් වන්න; අපට සෑම කෙනෙකුම සහාය දිය නොහැකි අතර සෑම අයදුම්පතක්ම පිළිගන්නේ ද නැත.
 • සෑම ප්‍රතිලාභියෙකු සඳහාම අප පසු විපරම් ගොනුවක් පවත්වා ගනු යනු ලබයි.

අප හා සම්බන්ධ වීම

 • ඔබගේ සම්බන්ධතා අංකය හා ලිපිනය සමඟ විද්‍යුත් තැපෑලක් හෝ ඕනෑම සමාජ මාධ්‍ය ලිඛිත පණිවිඩයක් අප වෙත එවිය යුතුය. ඔබට බොහෝවිට අන්තර්ජාල පහසුකම් හෝ අධ්‍යාපනයක් නොමැති විය හැකි අතර එය දන්නා අයකු ලවා අප වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.
 • අපි ඔබට කතා කර ඔබ සමඟ සාකච්ඡා කරන්නෙමු.
 • ඔබගේ අයදුම්පත පිළිගනු ලැබුවහොත්, ඔබගේ දුෂ්කරතා සඳහන් කරමින් ඔබ අපට ‘ග්‍රාමසේවක සහතිකයක්’ එවිය යුතුය. එවිට අපගේ කණ්ඩායම් සාමාජිකයා ඔබේ ස්ථානයට ගොස් ඔබ ප්‍රතිලාභියෙකු ලෙස තහවුරු කරයි.
ඍජුව අපව සම්බන්ධ වන්න;

විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න;

community.help@gewattha.com

Main Menu