ආයතනික විකුණුම්කරුවෙකු ලියාපදිංචි කිරීම

 1. ඔබට අප සමඟ ආයතනික විකුණුම්කරුවෙකු වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ නිෂ්පාදනය හෝ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ ලිඛිත විස්තරයක් අපට එවන්න. නැතහොත් ඔබට පහත පෝරමය පුරවා එය අප වෙත එවිය හැකිය.
 2. ආයතනික විකුණුම්කරුවෙකු ලෙස සැලකීමට, ඔබ ලියාපදිංචි ආයතනයක් විය යුතුය, එය තනි ව්‍යාපාරයක් හෝ විශාල ආයතනයක් විය හැකිය.
 3. සෑම අයදුම්පතක්ම ආයතනික විකුණුම්කරුවෙකු ලෙස පිළිගනු ඇතැයි අපි සහතික නොකරමු. ඔබ පිළිගත් සමාගමක් හෝ මහා පරිමාණ සමාගමක් වුවද, ඔබ පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටිය යුතුය. අපි එකතු කරන්නේ අවශ්‍යතාවය, තරඟකාරිත්වය, වෙළඳපල හැසිරීම සහ වෙනත් සාධක අනුව පමණි.
 4. මෙය නිදහස් විවෘත වෙළඳපල වේදිකාවක් වන අතර, විකුණුම්කරුවෙකු ලෙස, වෙළඳපල තරඟය, තරඟකරුවන්ගේ හැසිරීම හෝ ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් අප වෙනුවෙන් කිසිදු නීති රීති පැනවීමට ඔබට අවසර නැත.
 5. ඔබේ නිෂ්පාදනය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය මිලක් තැබිය හැකිය, එය ඔබෙන් හෝ වෙනත් විකුණුම්කරුවෙකුගෙන් මිලදී ගන්නේද යන්න පාරිභෝගිකයා විසින් තීරණය කරනු ඇත.
 6. අනවශ්‍ය බලපෑම් වලදී, ඔබේ විකුණුම් අයදුම්පත හා සාමාජිකත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
 7. අසම්පූර්ණ විකුණුම් අයදුම්පතක් දැනුම්දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
 8. මෙම පෝරමය පිරවීම අවබෝධ නොවන්නේ නම්, අපි එය ඔබ වෙනුවෙන් පුරවන්නෙමු; ඔබ විසින් අදාළ තොරතුරු විද්‍යුත් තැපෑල, ෆේස්බුක්, වට්ස්ඇප් හෝ කෙටි පණිවුඩ මගින් ලිඛිත ආකාරයකට ලබා දිය යුතුය, දුරකථන ඇමතුමකින් එය අපට ලබා නොදෙන්න. අපි ඔබගේ ගිණුම සම්පුර්ණ කළ පසු ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලක් ලැබෙනු ඇත, ලැබෙන ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය අනුව මෙයට දින කිහිපයක් ගත විය හැකිය.
 9. වැඩි විස්තර සඳහා ‘විකුණුම්කරුවෙකු වන්න’ වෙබ් පිටුව කියවන්න.
  ආයතනික විකුණුම්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න. ඔබගේ පෝරමය අපට ලැබුනේ නම්, අපි ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්නෙමු.
 10. ‘*’ ලකුණු පෝරමය පුරවා ගැනීම සඳහා අනිවාර්ය වේ.

ආයතනික විකුණුම්කුරුවකු වීමේ පෝරමය

Main Menu