විකුණුම් සාමාජික ගාස්තු

විශේෂාංග

 •  ඔබේ විකුණුම් අයදුම්පත ලෙස පිළිගනු ලැබුවහොත් ඔබට අපගේ වේදිකාවේ සාමාජිකයෙකු විය හැකිය.
 • සාමාජිකයෙකු නොවී ඔබට විකුණුම්කරුවෙකු විය නොහැක.
 • විකුණුම් සාමාජික සැලැස්මේ වර්ග 7ක් තිබේ; ඔබගේ තත්වය, හැකියව, අවශ්‍යතාවය අනුව කැමති පරිදි ඔබට අවශ්‍ය සාමාජිකත්වය තෝරාගත හැකිය.
 • සාමාජිකත්වය ඉහළ නැංවීමට හෝ අඩු කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම වේලාවක වර්තමාන තත්ත්වය අවලංගු කර පද්දතිය තුළින් යාවත්කාලින කළ හැකිය.
විකුණුම් සාමාජික විශේෂාංග
 • නොමිලේ විශේෂාංග
 • ගෙවිය යුතු විශේෂාංග

නොමිලේ විශේෂාංග – Free Features

Profile – පැතිකඩ

 • Profile -පැතිකඩ
 • Address – ලිපිනය
 • Social – සමාජ
 • Verification – සත්‍යාපනය
 • Membership – සාමාජිකත්වය

Settings Inside – ඇතුළත සැකසුම්

 • Logo -ලාංඡනය
 • Banner – බැනර
 • Nam – නම
 • Description – විස්තර
 • Phone -දුරකථන

Products – නිෂ්පාදන

 • Manage Products – නිෂ්පාදන කළමනාකරණය
 • Add Products – නිෂ්පාදන එකතු කිරීම 
 • Publish Products – නිෂ්පාදන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 
 • Edit Live Products – සජීවී නිෂ්පාදන සංස්කරණය 
 • Delete Products – නිෂ්පාදන ඉවත් කිරීම 

Selling Types – විකුණුම් ක්‍රම

 • Simple – සාමාන්‍ය
 • Variable – විචල්‍ය
 • Grouped – කාණ්ඩගත
 • External / Affiliate –
  අනුබද්ධ ලින්ක් 
 • Virtual – අස්පෘශ්‍ය 
 • Downloadable –
  බාගත හැකි

   

Price – මිළ 

 • SKU – එස්.කේ.යූ
 • Price – මිල
 • Sale Price – වට්ටම් මිළ 
 • Sales Schedule – විකුණුම් මිල
 • Short Description – කෙටි විස්තරය
 • Description – සම්පූර්ණ විස්තරය

Insights – දර්ශණය

 • Add Attribute – ගුණාංග එක් කිරීම 
 • Add Attribute Term – ගුණාංග රීති 
 • Rich Editor – විශේෂ සංස්කාරක
 • Featured Product – විශේෂිත නිෂ්පාදන
 • Duplicate Product – නිෂ්පාදන අනුපිටපත්
 • File Import – වාර්තා එක් කිරීම
 • File Export – වාර්තා භාගත කිරීම 
 • Quick Edit – ඉක්මන් සංස්කරණ
 • Bulk Edit – සමුහ සංස්කරණ 
 • Stock Manager – තොග කළමනාකරණ 

Sections – අංශ

 • Featured Image – විශේෂිත රූප
 • Gallery Image – ගැලරි රූප
 • Category – කාණ්ඩ
 • Add Category – කාණ්ඩ එක් කිරීම 
 • Brands – වෙළඳ නාම
 • Add Brands – වෙළඳ නාම එකතු කිරීම 
 • Tags – ටැග් කිරීම 
 • Add-ons – ඇඩෝන
 • Tool-set Fields – මෙවලම් කට්ටල
 • ACF Fields -ක්ෂේත්‍රක්ෂේත්‍ර
 • Location – ස්ථානය

Panels – පැනල්

 • Inventory – තොග 
 • Shipping – නැව්ගත කිරීම
 • Taxes – බදු
 • Linked – ලින්ක් 
 • Attributes – ගුණාංගඋසස්
 • Advanced – අත්තිකාරම්
 • Catalog – නාමාවලි
 • Shipping Tracking – නැව්ගත කිරීම බැලීම 

Orders – ඇණවුම් 

 • View Orders – ඇණවුම් බැලීම
 • Status Update – තත්ව යාවත්කාලීන කිරීම
 • View Details – විස්තර බැලීම 
 • Add/Edit Order – ඇණවුම එක් කිරීම / සංස්කරණය කිරීම
 • Delete Order – ඇණවුම ඉවත් කිරීම 
 • View Comments – සමාලෝචන බැලීම 
 • Submit Comments – සමාලෝචන එක් කිරීම 
 • Export CSV – සි.එස් .වී. ලබා ගැනීම 
 • View Commission – කොමිස් බැලීම 

Delivery Management  – භාරදීමේ පුද්ගලයා

 • Delivery Person – භාරදීමේ පුද්ගලයා
 • Delivery Time – භාරදීමේ කාලය

Groups & Staffs – කණ්ඩායම් සහ කාර්ය මණ්ඩලය

 • Manage Group – කණ්ඩායම් කළමනාකරණ 
 • Manage Managers – කළමනාකරුවන් කළමනාකරණය 
 • Manage Staff – කාර්ය මණ්ඩලය කළමනාකරණය 

Withdrawal –
මුදල් ආපසු ගැනීම

 • Withdrawal Request – ඉල්ලා අස්කර ගැනීම
 • Transactions -ගනුදෙනු 
 • Transaction Details – ගනුදෙනු විස්තර

Settings – සැකසුම්

 • Store Settings – වෙළදසැල සැකසුම්
 • Capability Controller – ශක්‍යතා පාලකය
 • Store Branding – වෙළඳසැල් නාමකරණය
 • Location – ස්ථානය
 • Shipping – නැව්ගත කිරීම
 • Payment – ගෙවීම
 • Policies – ප්‍රතිපත්ති
 • Customer Support – වෙළදසැල විවෘත පැය
 • Store Hours – වෙළදසැල විවෘත පැය
 • Vacation – පාරිභෝගික සහායනිවාඩු

Notification – දැනුම්දීම

 • Direct Message – සෘජු පණිවිඩ
 • Knowledge base – දැනුම පදනම

Notice – දැන්වීම

 • Notice – දැන්වීම
 • Topic Reply – මාතෘකා පිළිතුරු

Inquiry – විමසීම්

 • Inquiry – විමසීම
 • Inquiry Reply – විමසීම් පිළිතුර

Support Ticket – ආධාරක ටිකට් පත

 • View / Manage – කළමනාකරණය කිරීම
 • Allow Reply – පිළිතුරු දීමට ඉඩදීම

විශේෂ විශේෂාංග

පහත විශේෂාංග අනුගමනය කරමින්, ඔබට ඕනෑම සාමාජික සැලැස්මක් තෝරා ගැනීමට නිදහස තිබේ. ඔබ සාමාජික සැලැස්මක් තෝරාගත් පසු සියල්ල ස්වයංක්‍රීයව සැකසෙනු ඇත. ඉන්පසු ඔබට තනියම වෙළදසැලේ ගැණුම්කරුවන්ට විකිණීම කළ හැකිය.

අසීමිත නිෂ්පාදන එකතු කිරීම

නිෂ්පාදන එකතු කිරීම

කාණ්ඩ 14 හා අසීමිත අනු කාණ්ඩ

නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

පරිපාලක අනුමැතියකින් තොරව විකුණුම්කරුවන්ට සජීවී නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීම

සජීවී නිෂ්පාදන

ඔබේම අන්තර්ජාල වෙළඳසැලක් වෙන් කිරීම

අන්තර්ජාල අවකාශය

අසීමිත පාරිභෝගිකයින්

පාරිභෝගික ධාරිතාව

ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරු අතර අභ්‍යන්තර පණිවිඩ හුවමාරුව

අභ්‍යන්තර පණිවිඩ හුවමාරුව

විදේශීය ගැනුම්කරුවන් සඳහා අපනයන පහසුකම්

අපනයනය

අසීමිත කාර්ය මණ්ඩල සහ කණ්ඩායම් එකතු කිරීම

කාර්ය මණ්ඩල සහ කණ්ඩායම්

කලපරිච්චේදනාත්මක විකුණුම් වාර්තා පි.ඩී.එෆ් ක්‍රමයෙන්

වාර්තා

ගිණුම්කරණය සහ බැංකු ණය සහාය

ලෙජර් පොත

නිෂ්පාදන, විකුණුම්, ප්‍රදේශ, රටවල් විශ්ලේෂණ

විශ්ලේෂණයන්

විශේෂ විශේෂාංග සහ වාර්ෂික විකුණුම් සාමාජික ගාස්තු

සාමාජික සැලසුම් හැඳින්වීම

1. සහයෝගීතා
 • මෙය අපගේ ප්‍රජා සත්කාර සේවාවකි. මෙහිදී ජීවිතයේ බරපතල ගැටළු වලට මුහුණ පා ඇති, රැකියාවක් කල නොහැකි, මූල්‍යමය වශයෙන් දුප්පත්, පවුලේ මාසික ආදායම රුපියල් 10 000 / – ට අඩු අය සඳහා අප මෙම සැලැස්ම පිරිනමන්නෙමු.
 • මෙම සැලැස්මේ වාසිය නම් ලියාපදිංචි ගාස්තු හා කොමිස් මුදල වසර 2 ක් තිස්සේ අප අය නොකිරීමයි.
 • ඔබගේ අයදුම්පත කිසියම් කාලයක අද්‍යනයකින් පසුව අපි මෙම සාමාජිකත්වය පිරිනමන්නෙමු.
 • පසුව ඔබේ සාර්ථකත්වය මත වෙනස් කිරීම් සිදු කරනු ලබයි.
5. අපනයනය
 • මෙම සැලැස්ම ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම සඳහා ය.
 • මෙහි ඇති වාසිය නම් ඔබට අසීමිත ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩ අලවි කල හැකි වීමයි.
 • මෙය හුදෙක් අපනයනය කිරීම සදහා සකස් කරන ලද්දක් බැවින් මෙහිදී ඔබ සිටින රටේ එම නිෂ්පාදන අලවි කල නොහැකිය.
 • ඔබේ අපනයන භාණ්ඩ නිවැරදි ඇසුරුම් හා අදාළ ඉන්කොටර්ම් මිල මත තබන්න.
  කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියේ අපනයන පිටුව යටතේ INCOTERM ක්‍රම බලන්න.
 • ඔබ දේශීයව ද අලවි කරයි නම් ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් සැලැස්මක් තෝරාගන්න.
2. සිල්ලර
 • සිල්ලර සැලැස්ම යනු ගෘහාශ්‍රිතව ආශ්‍රිතව සිදුකරන හා අනෙකුත් සාමාන්‍ය සිල්ලර ව්‍යාපාර වේ.
 • මෙහිදී, ඔබට ඔබේ නිවසේ සාදන ලද නිෂ්පාදන විකිණීමට හැකිය, ඊට අමතරව ඔබට ගෙවත්තේ ඇති පලතුරු, එළවළු, මල් පැල ද විකිණිය හැකිය.
 • ඔබට ඉතා සුළු නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් පවා විකිණීමට හැකිය.
 • මෙහි ඇති වාසිය අප කොමිස් මුදලක් අය නොකරන නමුත් සේවා ගාස්තු 0% – 1% අතර ගෙවීමක් අවසානයේ අප විසින් ලබා ගත හැකිය.
 • මෙහිදී ඔබට විකිණිය හැක්කේ සිල්ලර මිලට පමණක් වන අතර තොග හා අපනයන වෙළදාම සිදු කල නොහැකිය.
 • මෙම සැලැස්ම සරල නිෂ්පාදන හෝ ගෙවත්තේ සුළු දේවල් සුළු පරිමාණයෙන් විකිණීම සදහා මෙය ප්‍රයෝජනවත් වේ.
 • පද්ධති විශේෂාංග සීමාසහිත වේ.
6. විදේශ

මෙම සැලැස්ම අදාල වන්නේ පහත සදහන් පුද්ගලයන්ටය.

 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පදිංචි පුද්ගලයන්.
 • ද්විත්ව පුරවැසි හිමියන්.
 • ශ්‍රී ලංකා නොවන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන්.
 • මෙහි ඇති වාසිය නම්, ඔබ ජිවත් වන රටේ ආහාර පාන හා නිෂ්පාදන තම රටේ ජනතාවටත්, අනෙකුත් ජනතාවටත් විකිණිය හැකි වීමයි.
 • වෙනත් රටක කැමැති දෙයක් විදේශිකයකු ලවා ලැයිස්තු ගත කර ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
 • කල්තබා ගත හැකි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලැයිස්තු කර අපනයනය කල හැකි වීම.
  වෙනත් රටක භාණ්ඩ මල්ලක් සේ එකම තැනකින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
  අතිරේක අදාමක් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි වීම.
 • ඔබ ජිවත් වන රටේ බදු ගෙවිය යුතු ද යන්න දැනුවත් වී සිටින්න.
3. තොග වෙළදාම
 • ඕනෑම විකුණුම්කරුවෙකුට සිල්ලර හා තොග වශයෙන් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් විකිණීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට මෙම සැලැස්ම භාවිතා කළ හැකිය.
 • මෙහිදී පෙර සිල්ලර සැලැස්මට නොලැබෙන සියලු විශේෂාංග තොග වෙළදාම තුළින් මෙහි ඇති සිල්ලර සැලැස්මට හිමි වේ.
 • ඒ වගේම ඔබගේ භාණ්ඩ විකිණීම, ප්‍රමාණය, වර්ණය, පාට, ආදී නොයෙකුත් සාධක මත තීරණය වේ නම් ඔබට මේ සැලසුම ගොඩක් ප්‍රායෝගිකය.
 • ඔබ තොග ව්‍යාපාරිකයකු නොවුනත්, ඔබ සිල්ලර ව්‍යාපාරයක් තුළ විවිධ භාණ්ඩ අලවි කරන්නේ නම් මෙය ලබා ගැනීම සුදුසුය.
 • ඔබ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කිරීමට සොයන්නේ නම් මෙයින් ආරම්භ කිරීම සුදුසුය.
7. මහා පරිමාණ
 • ඔබ සිල්ලර හෝ තොග වශයෙන් විශාල නිෂ්පාදන අලෙවි කළ හැකි පුද්ගලයෙක් හෝ සමාගමක් නම්, ඔබට මහා පරිමාණ සැලැස්මක් මත මෙහි ලියාපදිංචි විය හැකිය.
 • ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ විදේශීය රටක සමාගමක් හෝ පුද්ගලයකු විය හැකිය.
 • මෙහි ඇති වාසිය නම්, ඔබේ කීර්තිනාමය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වීම, පාරිභෝගික විශ්වාසය වැඩි කිරීම සහ පරිපාලකගේ අනුමැතියකින් තොරව නිෂ්පාදන මහජනයාට ඍජුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ඉඩ සලසන එකම සැලැස්මයි.
 • ඔබ නිෂ්පාදන ආයතනයක් හෝ සුපිරි වෙළඳසැලක් නම්, ඔබේ අසීමිත නිෂ්පාදන එකතු කළ හැකිය.
 • ඔබ අපනයනය කරන්නේ නම් අපනයන සැලසුම භාවිතා කල යුතුය, එයට ගෙවිය යුතු නැත.
4. ක්ෂණික ආහාර පාන
 • ඔබ නිවසක, සාප්පුවක, අවන්හලක හෝ හෝටලයක ක්ෂණික ආහාර සේවා සැපයීමට ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් නම්, ඔබට මෙම සැලැස්ම යටතේ අප සමඟ ලියාපදිංචි විය හැකිය.
 • පිසූ ආහාර සහ පාන වර්ග පමණක් සකස් කරන ලියාපදිංචි ව්‍යාපාර සඳහා මෙම සාමාජික සැලැස්ම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.
 • අපගේ ගැනුම්කරුවන්ගෙන් ඇණවුම් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට අපගේ අන්තර්ජාල ඇණවුම් වෙන්කිරීමේ සහ බෙදා හැරීමේ සැකසුම භාවිතා කළ හැකිය.
 • ඔබ සාදන ලද ආහාරවල ඡායාරූප පමණක් අපගේ ජාලයට දමන්න, ගූගල් ඡායාරූප උඩුගත නොකරන්න.
 • ඔබ ලියාපදිංචි විකුණුම්කරුවෙකු නොවේ නම්, ඔබට මෙම සැලැස්ම සඳහා ඉල්ලුම් කළ නොහැකිය.
8. අභිරුචි සැලැස්ම
 • විකුණුම්කරුගේ තත්වය සහ හැකියාවන් මත අපි මෙම විකල්පය ලබා දෙමු.
 • ඉහත කිසිදු සැලැස්මකට ඔබ අයත් නොවේ නම්, ඔබට අභිරුචි සැලැස්මක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • අපි සෑම කෙනෙකුටම හෝ සෑම සමාගමක් සඳහාම අභිරුචි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් නොකරමු. අපි එය අවශ්‍යතාවය මත පමණක් ලබා දෙමු.
 • අභිරුචි සැලැස්ම ප්‍රධාන සැලසුම් වල නොපෙන්වයි. එය විකුණන්නා විසින් ඉල්ලීමක් අපට එවිය යුතුය. ඔබේ අවශ්‍යතාවය මත අප විශේෂ සැලැස්මක් ඔබට සකසා දෙනු ලැබේ, එයට අනුව ගාස්තු සහ විශේෂාංග අදාළ වේ.

විශේෂාංග පැහැදිලි කිරීම - Pro Features

1. මිල – Price
 • සාමජිකත්ව මුදල් වසරකට සිමා වන අතර, ඔබට සෑම වසරක් තුළම අවශ්‍ය නම් සාමජිකත්වය අලුත් කළ හැකිය. එහිදී අලුත් කරන දිනයේ සිට ඉදිරි වර්ෂයකට සාමජිකත්වය වලංගු වේ. සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීමට ඔබට ස්වයංක්‍රියව දැනුම් දේ.
 • උපකරණ පුවරුව (Dashboard)→ පැතිකඩ (Profile) → සාමාජිකත්වය (Membership) → අවලංගු කරන්න (Cancel) → වෙළෙන්දෙකු වන්න (Become a vendor-වෙබ් අඩවිය පිවිසේ ).
7. වාර්තා – Reports
 • සියලුම විකුණුම් ගනුදෙනු / පිරිවැටුම ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයක් සදහා පද්දතිය තුළින් ස්වයංක්‍රීයව ලබා දීමට ඉඩ සලස්වා ඇත.
 • ඔබ මුල්‍ය ණය අයදුම් කරන්නේ නම් මෙම වාර්තා ඔබේ ආදායම් ප්‍රභවයන් තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.
 • ඔබට පහසුවෙන් ආදායම් පත්‍ර මුද්‍රණය කළ හැකිය.
2. පාරිභෝගික සීමාව – Customer Limit
 • එක් එක් සාමාජික සැලැස්ම යටතේ සදාකාලික පාරිභෝගික පිරිස මේ යටතට වැටේ. 
 • සීමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇත්නම් ඔබට නව ගනුදෙනුකරුවෙකු ලබාගත නොහැක. එවිට ඔබට ඊළඟ හොඳම සාමාජික මට්ටමට මාරු විය යුතුය.
8. චැට් බොක්ස් – Chat Box
 • විකුණුම්කරුවන්ට සහ ගැනුම්කරුවන්ට නිෂ්පාදන, මිල, බෙදා හැරීම, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ගුණාත්මකභාවය, අපනයනය, ආනයනය යනාදි සියලු විස්තර අභ්‍යන්තරව සාකච්ඡා කිරීමට මෙම චැට් බොක්ස් එක තුළින් ඉඩ ලබා දේ.
 • අවදානම්, වංචා සහ දෝෂවලින් වලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ අවම කිරීම සඳහා, සම්බන්ධතා තොරතුරු එකිනෙකා සමඟ බෙදා ගැනීමට අප සාමාන්‍යයෙන් ඔබව දිරිමත් නොකරමු.
 • ඒ වෙනුවට අපගේ අභ්‍යන්තර පද්දතිය තුළින් ඔබට කතා බස් කිරීමට ඉඩ දෙන අත‍ර, එහි සියලු කතා අවසන් කර පසුව අප මගහැර ගනුදෙනුව පිටත සිදු කර පසුව ඇතිවන ගැටළු තත්වයන් වලට අප මැදිහත් නොවෙන අතර, ඔබ දෙපාර්ශවයම කොන්දේසි කඩ කර ඇති බැවින් ඔබ දෙපාර්ශවයම තහනම් කිරීමට වුවද සිදුවිය හැක. එවිට ඔබට මිලට ගැනීම හා විකිණීම යන අංශ දෙකම භාවිතා කළ නොහැකි වේ
 • අප සැම විටම ලිඛිත සාක්ෂි සොයන්නේ මෙම ව්‍යාපාර ගැටළු අවම කිරීමටත් පාර්ශවකරුවන් සාදාරන වෙළද ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනැගීම සදහාත්ය.
3. නිෂ්පාදන – Product
 • එක් එක් සැලැස්ම යටතේ ඉඩ දී ඇති උපරිම නිෂ්පාදන සංඛ්‍යාව මෙහි දැක්වේ.
 • සෑම කෙනෙකුටම යම් ප්‍රවේශයක් සහ අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා ඉඩදෙන නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය සීමිත කර ඇත.
 • අසීමිතව නිෂ්පාදන එකතු කිරීමේ අවස්ථාව අපනයන වෙළඳපොළට පමණක් ඉඩ ලබා දී ඇත.
 • ඔබට නිෂ්පාදන ගණනාවක් ඇති වෙළඳසැලක් තිබේ නම්, මෙහි පවතින ඉඩ ප්‍රමාණය සීමිත නම් ඔබට විශේෂ සැලැස්මක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
9. විශ්ලේෂණ – Analytics
 • ඔබේ වෙළඳසැලේ ක්‍රියාකාරකම් පූර්ණ ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට මෙය ප්‍රබල සන්නිවේදන පිවිසුමකි.
 • එය ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ කවුරුන්ද, මොනවද කරන්නේ, ඔවුන් සොයන දේ කුමක් ද, ඔවුන් සොයන ආකාරය කුමක් ද, ඔවුන් ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ස්ථානය ආදිය පිළිබඳ සත්‍ය කාලීන තොරතුරු සපයයි.
 • මෙය ඔබට අපගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රචාරණය හරහා ඔබගේ නිෂ්පාදන ලොවපුර නොමිලේ ප්‍රචාරය කිරීමට මෙයින් අවස්ථාව ලැබේ.
 • අන්තර්ජාලය හරහා ලොව පුරා තම ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම විකුණුම්කරුවෙකුට මෙම විශ්ලේෂණ භාවිතා කර උපරිම අවස්ථාවන් උදා කර ගත හැකිය.
4. නිෂ්පාදන කාණ්ඩ – Product Categories
 • අප මෙහි නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 14 ක් ඇතුළත් ඇත, එම 14 න් ඔබට වඩාත්ම ලාභදායී හා කළ හැකි නිෂ්පාදන කාණ්ඩ තෝරා ගෙන අලවි කළ හැකිය.
 • එක් විකුණුම්කරුවෙකු සඳහා අපි සියලු කාණ්ඩවලට ඉඩ නොදෙමු.
 • ඔබ කාණ්ඩ උල්ලංගනය කරන්නේ නම් හෝ අසාධාරණ ලෙස විකිණීම සිදු කරන්නේ නම් එය පාලනය කිරීමට අපට ස්වාදීන බලය ඇත.
10. ලෙජර් පොත – Ledger Book
 • මෙහි ඇණවුම ලැබූ දිනය, වේලාව, එහි මුදල් ලැබූ දිනය, ආපසු ගෙවීම, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, මුදල් ගැනීම, අත්තිකාරම් ගෙවීම, ගාස්තු, ආදී ගනුදෙනුව හා සියලු ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ දත්ත ස්වයංක්‍රිය ලබා දෙයි, මෙහි එකම පිටපතක් එවෙලේම ඔබට ද, අපටද, අදාල ගැණුම්කරුවට ද ස්වයංක්‍රියාව ලැබේ. එබැවින් කිසිම පුද්ගලයකුට වංචාවක් කල නොහැකි අතර සියලු සටහන් පද්දතිය තුළ සටහන් වේ.
 • එය ඔබගේ බැංකු ගිණුමට සමාන ය; සියල්ල ක්‍රමානුකූලව පද්ධතිය තුළ සටහන් වේ.
 • ඔබ බැංකුවකින් ණය ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් මෙයද ප්‍රයෝජනවත් වේ.
 • මෙහි සියල්ලම ඔබට පහසුවෙන් මුද්‍රණය කළ හැකි ලෙස සකස් කර ඇත.
5. කණ්ඩායම් සහ කාර්ය මණ්ඩලය – Groups & Staffs
 • ඔබ පරිගණකය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් නොමැති නම් හෝ ඔබ රැකියාවක් කරන්නේ නම් හෝ ඉතා කාර්යබහුල පුද්ගලයෙක් නම් හෝ පරිගණකයට යොමු වීමට කාලයක් නොමැති නම් ඔබගේ අපහසුතාවයට වෙනුවෙන් ඔබේම කාර්ය මණ්ඩලයක් මෙහිදී සේවය සදහා යොදාගත හැකිය. එය පවුලේ හෝ ආයතනයේ සාමාජිකයකු විය හැකිය.
 • ඔබේ කැමැත්ත අනුව සියලු දේ කළමනාකරණය කළ හැකිය.
 • එසේ නොමැති නම් අපගේ සාමාජිකයකු මේ සදහා ගෙවීමක් කර වෙන්කර තබා ගත හැකිය. එය තීරණය වන්නේ ඔබගේ වෙළදසැලට ලැබෙන ගනුදෙණු ප්‍රමාණයේ සංකිර්ණත්වයේ ස්භාවය අනුවය. නැතොහොත් නොමිළේ මෙම සේවාව අපෙන් ලබා ගත හැකිය.
11. අපනයන – Export
 • ඔබේ නිෂ්පාදන ලෝව පුරා ව්‍යාප්ත වූ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඍජුව අපනයනය කිරීමට අපට ඉඩ සලසා ඇත. මේ තුළින් ඔබේ නිෂ්පාදන සදහා ජාත්‍යන්තර මිළක් ලැබෙනු ඇත.
 • පද්දතිය තුළ විශේෂ මෙන්ම සාමාන්‍ය යන දෙයාකාරයටම ඔබට අපනයනය පහසුවෙන් කල හැකිය.
 • අපනයනය සදහා ඔබේම අපනයන කුරියර් ආයතනය හරහා හෝ ලෝකයේ ප්‍රධාන කුරියර් ආයතන හරහා යැවිය හැකිය.
6. ඉඩ ප්‍රමාණය – Storage
 • ඔබේ වෙළදසැල අන්තර්ජාලයේ තබා ගැනීම සඳහා අපගේ පද්ධතිය හරහා අප ඔබට ලබා දෙන අවකාශ ප්‍රමාණය මේ යටතට වැටේ. උදාහරණයක් ලෙස, එදිනෙදා සාමාන්‍ය වෙළඳසැලක් යම් වර්ග අඩි ප්‍රමාණයකින් මනින අතර අප මෙහි ඉඩකඩ මනිනු ලබන්නේ මෙගාබයිට් තුළින්ය.
 • නිෂ්පාදන ඡායාරූප, ලියවිලි, අත්පත්‍රිකා; නාමාවලිය, මෙනු ආදී භාවිතයන් මේ යටතට වැටේ.
12. සජීවී නිෂ්පාදන ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම – Auto Publish Live Products
 • විකුණුම් තත්වයන් 07 හැර සෙසු සියලු විකුණුම්කරුවන්ට නිෂ්පාදන සජීවීව ප්‍රකාශයට හෝ ඍජුව මුදාහැරීමට අපගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.

සාමාජික සැලැස්ම පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

 1. මෙය වාර්ෂිකව පදනම් වේ.ඔබ වාර්ෂිකව යාවත්කාලින කළ යුතුය.
 2. වෙළඳපල තත්ත්වය, ඉල්ලුම, සැපයුම, හා තරගය මත අනුව ඉහත සැලසුම් කාලානුරූපව වෙනස් විය හැකිය.
 3. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඔබට වාර්ෂික අදායම් නැති නම් අදායමක් ලැබෙන තුරු මුදල් ගෙවීමකින් තොරව සැලැස්ම ඉදිරියට ගෙන යාහැකිය.
 4. සාමාජික ගාස්තු නැවත නොගෙවනු නොලැබේ. ඔබ විසින් නිවැරිදි සැලැස්ම ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව ලබාගත හැකිය.
 5. ඔබට සාමාජික සැලැස්ම පද්ධතිය තුළින් ඕනෑම මොහොතක වෙනස් කළ හැකිය.ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ සාමාජික සැලැස්ම අක්‍රිය කළ හැකිය. 
 6. ඔබට අපගේ සාමාජික අයදුම්පත තෙවන පාර්ශවයකට විකිණීමට හෝ මාරු කිරීමට නොහැකිය.
 7. ඔබ කිසියම් නීතිරීති, නියමයන්, කොන්දේසි උල්ලංගනය සිදු කරන්නේ නම් ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ අයදුම්පත අවලංගු කිරීමට අපට බලය ඇත.
 8. ඔබගේ සාමාජික අයදුම්පත කල් ඉකුත් වූ පසු එය අලුත් නොකිරීමට අපට බලය ඇත.
 9. ඔබ සාමාජික සැලැස්ම ලබා ගැනීමට අපත් සමග ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඒ සදහා මෙම ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න. https://gewattha.com/domestic-seller/
 10. ඔබේ විකුණුම්කරුගේ අයදුම්පත පිළිගනු ලැබුවහොත්, සාමාජිකත්වය ගෙවීම සඳහා ඔබට මෙම ලින්ක් එක භාවිතා කළ හැකිය. https://gewattha.com/membership/

දැනුවත් කිරීම

මෙම ඔබට තනි පද්දතියක් ලෙස දිස් වුවත් මෙහි විවිධ අභ්‍යන්තර පරිගණක පද්දති යෙදවුම් 50 කට වඩා භාවිතා කර මෙම සේවාව සපනයනු ලබයි. මෙම යෙදවුම් 50 ලෝකයේ ප්‍රධාන පිළිගත් තුන්වන පාර්ශවීය පරිගණක පද්දති සැපයුම් කරුවන්ගේ මිලදී ගෙන තනි පද්දති නිර්මාණයක් ලෙස ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. මෙය අති විශාල පිරිවැයක්, තාක්ෂණික සේවාවක් හා ශ්‍රමයක් යොදවනු ලබන අතර, ඒ ඒ පද්දති යෙදවුම් වල විවිධ සිමාවන් පැවැතිය හැකිය, එය අපටද වෙනස් කළ නොහැකිය මන්ද එක යෙදවුමක් වෙනස් කරන විට එය අභ්‍යන්තරිකව අනෙක් සියලුම පද්දති වලට එහි බලපෑම ඇතිවේ. එබැවින් ඔබ කුමන තරාතිරමක පුද්ගලයකු හෝ ආයතනයක් වුවත් ඔබට මෙම සීමාසහිත වීම් වලට එකග විය යුතු අතර සැමවිටම මෙම පද්දතිය පවත්වාගෙන යෑම සදහා සහය ලබා දිය යුතුය. එය පද්දතිය භාවිතා කරන සියලු දෙනාගේ පහසුව සදහා ඉවහල් වේ. ඔබ ඉදිරිපත් කරන සියලු දේ මෙම සියලු යෙදවුම් අතර එකිනෙක ගැලපිය යුතු අතර එය අවසාන නිමවුමක් හෝ ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස පාරිභෝගිකයන්ට දිස්වෙනු ලැබේ. ඔබේ ඉල්ලීම ඉටුකල නොහැකි නම් අප විද්‍යුත් ලිපිනයක් මගින් දැනුම් දේ.

ඔබ කිසියම් ගැණුම්කරුවකු හෝ විකුණුම්කරුවකු ලෙස කුමන වංචාකාරී හෝ වෙනත් අකටයුත්තක් සිදු කරන්නේ නම්, අප ඕනෑම වෙලාවක පද්දතියට පිවිසීම තහනම් කල හැකිය.අප සැමවිටම විකුණුම්කරුවන් හා ගැණුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ‘සාධාරණ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් – Fair Business Practices” අනුගමනය කරන ලෙසය. එසේ සිදුකිරීමට නොහැකි නම් අපත් සමග එකතු නොවෙන කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

Main Menu