• අප සමඟ ඕනෑම විකුණුම්කරුවෙකු වීමට කරුණාකර පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.
1

# 01. පණිවිඩයක් එවන්න

 • ඔබට අපගේ ජාලයේ ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා විද්‍යුත් තැපෑල හෝ සමාජ මාධ්‍ය (ඔබ අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල නොදන්නේ නම්) හරහා ඕනෑම ලිඛිත ඉල්ලීමක් එවන්න.
 • එසේ නැතිනම් පහත දක්වා ඇති අපගේ ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය භාවිතා කරමින් ද ඔබට ඉල්ලීමක් එවිය හැකිය.
 • ව්‍යාජ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් හෝ විද්‍යුත් ලිපිනයන් තුළින් ඉල්ලීම් කිරීමෙන් වළකින්න.
2

# 02. අපගේ තහවුරු කිරීම ලබා ගන්න

 •  ඔබගේ ඉල්ලීම අපට ලැබුණු පසු, අපි ඇගයීමට ලක් කර පිළිතුරු විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්නෙමු.
 • ඔබගේ ඉල්ලීම පිළිගනු ලැබුවහොත්, අපි ඔබට එය තහවුරු කිරීමේ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවනු ලබයි.
3

# 03. අයදුම්කරු ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

 • ඔබේ අයදුම පිළිගැනු විට ඔබට පහත අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය පුරවා අප වෙත එවිය යුතුය.
 • ගෘහස්ථ විකුණුම්කරු

https://gewattha.com/domestic-seller/

 •  ආයතනික විකුණුම්කරු

https://gewattha.com/corporate-seller/

 • අප ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය පරීක්ෂා කර සියල්ල නිවැරදි නම් අප විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ආශ්‍රයෙන් තහවුරු කරන්නෙමු. එතෙක් මෙම කොටස අවසන් වන තුරු සාමාජිකත්වය සඳහා ගෙවීමට නොයන්න.
4

# 04 වෙළදසැල ලියාපදිංචිය

ඔබගේ අයදුම්පත් ලියාපදිංචිය නිවැරදි නම්, ඉන්පසු ඔබේ වෙළදසැල නිර්මාණය කළ යුතුය.

ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ පහත සදහන් මෙනු තෝරා ගන්න.

My Account (මගේ ගිණුම) → Register (ලියාපදිංචිය) → Become a Vendor (විකුණුම්කරුවෙකු වන්න) → Membership (සාමාජිකත්වය) → Fill details (විස්තර පුරවන්න) → Pay for membership (සාමාජිකත්වය සඳහා ගෙවන්න).

 • සාමාජිකත්වය විශේෂාංග

https://gewattha.com/seller-membership-fees-%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%9a%e0%b6%bb%e0%b7%94-%e0%b7%83%e0%b7%8f%e0%b6%b8%e0%b7%8f%e0%b6%a2%e0%b7%92%e0%b6%9a-%e0%b6%9c/

 • වෙළදසැල ලියාපදිංචිය

https://gewattha.com/my-account-2/

මෙතැනින් අයදුම්කරු සහ වෙළදසැල ලියාපදිංචි කිරීම අවසන් වේ !

ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි ඔබේ වෙළදසැල් ලින්ක් එක එවනු ලබයි.

5

# 05 ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න

 • ගෙවත්ත ප්‍රධාන උපකරණ පුවරුව භාවිතයෙන් ඔබේ වෙළඳසැල වෙනස් කරන්න.
 • ඉන්පසු අපගේ ලෝක ව්‍යාප්ත ගැණුම් කරුවන්ගෙන් ඉල්ලීම්, මිල ගණන්, ඇණවුම් සහ විකුණුම් ලබා ගෙන ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යන්න.

පද්ධතිය පිළිබද වීඩියෝ මාලාව

 1. ගෙවත්ත ව්‍යාපාරයට හැඳින්වීම.
 2. ගෙවත්ත ව්‍යාපාර.
 3. සාමාජික ලියාපදිංචිය.
 4. OTP සමඟ විකුණුම්කරු ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද.
 5. ප්‍රධාන උපකරණ පුවරුව.
 6. පුද්ගලික පැතිකඩ සෑදීම.
 7. ඔන්ලයින් වෙළඳසැල සෑදීම.
 8. නිෂ්පාදන මාර්ගෝපදේශ.
 9. දේශීය බෙදාහැරීම් සහ අපනයන.
 10. මිලකරණය.
 11. පැමිණිලි නියමයන් සහ කොන්දේසි.
 12. සම්පූර්ණ වීඩියෝව.

Main Menu