ඔකිට් මල්

$0.00

 • LKR: 580.00₨
 • AED: 10.65د.إ
 • AUD: $0.00
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.00
 • EUR: €0.00
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

බිම් ඔකිට්
වැන්ඩ
ගෝනුසු

Compare
  Ask a Question
SKU: 24495 Category:

පොල ලේලි
අගුරු
 චප් ගල්
කොහු බත්

Additional information

Color - වර්ණය

All Color – සියලුම වර්ණය

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Free Delivery - නොමිලේ බෙදාහැරීම

100 Km-100 කි.මී., 20 Km-20 කි.මී.

Price - මිළ

Export – FOB Wholesale Price – අපනයන FOB තොගමිළ, Export Retail CIF Price – අපනයන සිල්ලර CIF මිළ, Export Retail DAP Price – අපනයන සිල්ලර DAP මිළ, Local Retail Price – දේශීය සිල්ලර මිළ, Local Wholesale Price – දේශීය තොග මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

Large – ලොකු, Medium – මධ්‍යම, Small – කුඩා

Be the first to review “ඔකිට් මල්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu