කෙසෙල්

රු375.00රු400.00 (-6%)

In stock

කෙසෙල්
 ලොකු ගෙඩි
පොඩි ගෙඩි
 ඉදුණු ගෙඩි අමු ගෙඩි
 අමු ගෙඩි

Compare
  Ask a Question

  ලංකාවේ තිබෙන ඇඹුල් කෙසෙල් සහ සීනි කෙසෙල් අයිති වෙනවා.
කැවෙන්ඩිශ් කාණ්​ඩයට ආනමාළු, ඇම්බුන් සහ බිම් කෙසෙල්  නේත්‍රාපලම්
කෝලිකුට්ටු කාණ්​ඩය – පුවාළු, සුවඳැල් සහ රත් කෙසෙල් අයිති වෙන්නේ කෝලිකුට්ටු

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Free Delivery - නොමිලේ බෙදාහැරීම

100 Km-100 කි.මී., 20 Km-20 කි.මී., 300 Km-300 කි.මී.

Price - මිළ

Local Retail Price – දේශීය සිල්ලර මිළ, Local Wholesale Price – දේශීය තොග මිළ, Manufacturer Price – නිෂ්පාදක සිල්ලර මිළ, Manufacturer Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

Big – විශාල, Large – ලොකු, Medium – මධ්‍යම, Small – කුඩා

Be the first to review “කෙසෙල්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

    No access token

Main Menu