කොලපත් වලින් සෑදු කෑම පෙට්ටි ( LUNCH BOX)

$0.32

 • LKR: 95.00₨
 • AED: 1.15د.إ
 • AUD: $0.47
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥2.28
 • EUR: €0.29
 • GBP: £0.25
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

Product Description 

 • කොලපත් වලින් සෑදු 
 • 100% පරිසර හිතකාමී 
 • දිරාපත් වීමේදී පරිසරයට හානියක් නොකරන 
 • නැවත නැවත බාවිතා කල හැකි  
 • 100% ස්වභාවික නිෂ්පාදනයන් 
 • ඉහල උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙයි 
 • ශරීරයට හිතකරයි 
Item will be shipped in 1-3 business days
  Ask a Question
Compare

වෙනස් විදියකට පරිසර හිතකාමී විදියට මුළුතැන්ගෙයි භාණ්ඩ වෙනස් කරමු.දේශීය අපගේ නිෂ්පාදන අගයමු. තොග ගන්නා අය සදහා විශේෂ මිල අඩු කිරීම් ලබා දේ 

 1. Made of leaves
 2. 100% eco-friendly
 3. Does not harm the environment during decay
 4. Reusable
 5. 100% natural products
 6. Resistant to high temperatures
 7. Good for the body

Additional information

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

All Provinces – සියලු පළාත්

Seize - ප්‍රමාණය

Maximum Order – උපරිම ඇණවුම

Be the first to review “කොලපත් වලින් සෑදු කෑම පෙට්ටි ( LUNCH BOX)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu