නිල්කටරෝලු ජෙලි( Butterfly Pea Jelly)

$0.18

 • LKR: 55.00₨
 • AED: 0.67د.إ
 • AUD: $0.27
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥1.32
 • EUR: €0.17
 • GBP: £0.14
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

ස්වභාවික කටරොලු මල් සාරයෙන් නිපදවන ආහාරයකි 

රසවත් සහ ශරීරයට හිතකරම අතුරුපස 

Net Weight – 80g 

  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

ශරීරයට හිතකර ලෙස ඉතා රසවත් අතුරුපසක් ලෙස නිපදවා ඇති මෙම ජෙලි අහාරය ඔබගේ ශරීරයේ ලෙඩ රෝග රැසකට ද සුවය ලබා දෙන අතර ඔබගේ ශරීරයේ ලේ පිරිසිදුකර ඔබගේ ඇස පෙනීමේ ශක්තියද වැඩි දියුණු කරන බව පරීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන ඇත.

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Export Zone - අපනයන කළාප

Asia – ආසියාව

Price - මිළ

Manufacturer Wholesale Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

Maximum Order – උපරිම ඇණවුම

Be the first to review “නිල්කටරෝලු ජෙලි( Butterfly Pea Jelly)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

කිලෝ එකකට Rs.350 නිෂ්පාදනයට අමතරව ගෙවිය  යුතුය.

වැඩිවෙන ම  කිලෝ එකකට Rs. 80 අමතරව එකතුවිය යුතුය.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad