පිපිඤ්ඤා – Cucumber

$0.07

 • LKR: 20.00₨
 • AED: 0.00د.إ
 • AUD: $0.00
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.01
 • EUR: €0.00
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

කාබනික වගාවෙන් නෙලාගත් පිපිඤ්ඤා

 • Local Wholesale Price - දේශීය තොග මිළ
 • 1Kg/ 1L
Clear
  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

දේශීය භොග වගාවෙන් නෙලා ගත සියලුම එළවලු අප සතුව ඇත.

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Export Zone - අපනයන කළාප

Asia – ආසියාව, Europe – යුරෝපය

Price - මිළ

Local Wholesale Price – දේශීය තොග මිළ

Quantity

1Kg/ 1L

Be the first to review “පිපිඤ්ඤා – Cucumber”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

ප්‍රවාහන සිදු කරන්නේ නම් ගාස්තු අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතුය. 

වැඩි විස්තර සදහා අපගේ අභ්‍යන්තර පණිවිඩ හුවමාරුව භාවිත කරන්න 

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad