වෙඩින් කේක් පෙට්ටි

රු25.00

  • වෙඩින් කේක් පෙට්ටි ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව නිර්මාණය කරදෙනු ලැබේ.
  • මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක. 
Item will be shipped in 1 business day
Compare
  Ask a Question

Description

  •  ඔබගේ Design එක අනුව පෙට්ටියකට අය කරන  මිල  RS.25 සිට ඉහලට…
  •  ප්‍රවාහන ගාස්තු අදාළ වේ.  

Specification

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Price - මිළ

Manufacturer Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

All Provinces – සියලු පළාත්

Seize - ප්‍රමාණය

All Seize – සියලු ප්‍රමාණ

Reviews (0)

Be the first to review “වෙඩින් කේක් පෙට්ටි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

FAQ

More Offers

No more offers for this product!

Store Policies

Inquiries

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

    No access token

Shop By Departments

Cart

No products in the cart.