සුදු ලුනු තේ ( Garlic Tea )

$0.70

 • LKR: 210.00₨
 • AED: 2.57د.إ
 • AUD: $1.07
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥5.09
 • EUR: €0.66
 • GBP: £0.56
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

සුදු ලුනු තේ පානය ( Garlic Tea )

One Pack – 10 Tea Bags 

  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

 කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් 1, සෝඩියම් මිලිග්‍රෑම් 1 ක්, පොටෑසියම් මිලිග්‍රෑම් 12 ක්, කැල්සියම් මිලිග්‍රෑම් 5 ක් 3g එක් සුදු ලුණු බික්කක ඇත 

ප්‍රතිලාබ 

 • අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් තරබාරු නම් මෙමගින් ඉක්මන් සුවයක් බලාපොරොත්තු වනු ඇත 
 • අධික රුධිර පීඩනය අවම කරගැනීමට පුළුවන

 • අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් මටිටම අඩු කර ගැනීමට හැකි වෙයි.
 • ලේ පිරිසිදු වී හම පැහැපත් වනු ඇත 
 • ශරීර විෂ නසන ගුණයක් ඇත

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Export Zone - අපනයන කළාප

Asia – ආසියාව, Europe – යුරෝපය

Price - මිළ

Manufacturer Retail Price – නිෂ්පාදක සිල්ලර මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

Maximum Order – උපරිම ඇණවුම

Units - ඒකක

10

Be the first to review “සුදු ලුනු තේ ( Garlic Tea )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

කිලෝ එකකට Rs.350 නිෂ්පාදනයට අමතරව ගෙවිය  යුතුය.

වැඩිවෙන ම  කිලෝ එකකට Rs. 80 අමතරව එකතුවිය යුතුය.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad