කිරි ටොෆි

$0.50$0.83

 • LKR: 150.00₨ - 250.00₨
 • AED: 0.02د.إ - 0.04د.إ
 • AUD: $0.00 - $0.01
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.09 - ¥0.14
 • EUR: €0.00
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

නැවුම් එල කිරි සහ මී කිරි වලින් සාදන ලද කිරි ටොෆි 

සකස් කිරීමට යොදන ද්‍රව්‍ය 

 • එළකිරි / මී කිරි 
 • ටින් කරන ලද කිරි 
 • සීනි 
 • ලුණු 

 • Large - ලොකු
 • Small - කුඩා
 • All Provinces - සියලු පළාත්
Clear
Item will be shipped in 1-2 business days
  Ask a Question
Compare
SKU: 28227 Category:

ප්‍රමාණය 

මිල  

 කෑලි 25 පැකැට්ටුව  

RS. 150 

 කෑලි 50 පැකැට්ටුව 

RS. 250 

 • තෝරාගත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට නොමිලේ ප්‍රවාහනය කරයි.
 • අනෙකුත් ප්‍රදේශ සදහා  දිස්ත්‍රික්ක සදහා ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුයි.

Additional information

Seize - ප්‍රමාණය

Large – ලොකු, Small – කුඩා

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

All Provinces – සියලු පළාත්

Be the first to review “කිරි ටොෆි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu