ෆ්‍රයිඩ් රයිස්

$1.51$4.19

 • LKR: 450.00₨ - 1,250.00₨
 • AED: 0.07د.إ - 0.19د.إ
 • AUD: $0.01 - $0.03
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.26 - ¥0.73
 • EUR: €0.00 - €0.01
 • GBP: £0.00 - £0.01
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

සෑදීමට යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය 

 • කීරි සම්බා සහල් / බාසුමති සහල්
 • බී ළුණු 
 • ලුණු 
 • සුදු ළුණු 
 • ඉගුරු 
 • කැරට් 
 • ලීක්ස් 
 • සෝස් 
 • සොයසොස් 
 • පොල් තෙල් 
 • පොල් කිරි
 • සේර 
 • කරපිංචා 
 • රම්පෙ 
 • බිත්තර  
 • කුකුල් මස් 
 • සොසේජස් 
 • Polonnaruwa - පොළොන්නරුව
 • Full - සම්පූර්ණ
 • Half - භාග
Clear
Item will be shipped in 1 business day
  Ask a Question
Compare
 •  රයිස් රයිස් එකක් අලුත් රසකින් කමුද.   
 • දැන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න.
 • Full & Half  ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි ඇණවුම සකස් කරන්න. 

ඔබ කැමති රසකින් ඇනවුම් කරන්න.

 1. බිත්තර ෆ්‍රයිඩ්  රයිස් + සෝස් + චිලි පේස්ට් 
 2. කුකුල් මස් ඩෙවල් සමග ෆ්‍රයිඩ්  රයිස් + සෝස් + චිලි පේස්ට් 
 3. සොසේජස් ඩෙවල් සමග ෆ්‍රයිඩ් රයිස් + සෝස් + චිලි පේස්ට් 
 4. Mix ෆ්‍රයිඩ්  රයිස්  + සෝස් + චිලි පේස්ට් 

Additional information

Weight N/A
Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

Polonnaruwa – පොළොන්නරුව

Free Delivery - නොමිලේ බෙදාහැරීම

1 Km-1 කි.මී.

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

North Central Province – උතුරු මැද පළාත

Seize - ප්‍රමාණය

Full – සම්පූර්ණ, Half – භාග

Be the first to review “ෆ්‍රයිඩ් රයිස්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu